àñó äøøé øåàä çùáåï
054-5250055 àñó äøøé øåàä çùáåï - èìôåï
רואה חשבון (ראשי) > שירותי רואה חשבון > הנהלת חשבונות :
שירותי רואה חשבון
-
-
-
-
-
-
-
-
10 סיבות לקחת רואה חשבון
אודות
מאמרים
-
-
-
-
-
-
-
צור קשר

הנהלת חשבונות

ניהול ספרים תקין וקיומה של מערכת הנהלת חשבונות אמינה ומסודרת על ידי רואה חשבון הינם הכרח בניהולו של כל עסק באשר הוא. מערכת הנהלת חשבונות מסודרת ויעילה עוזרת לבעל העסק קבל תמונת מצב עדכנית של העסק בכל רגע נתון מבחינת רווחיות העסק, תשלומים לספקים, תקבולים מלקוחות ועוד.

מערכת הנהלת חשבונות אפקטיבית מאפשרת לבעל העסק לקבל את

 הנהלת חשבונות חד צדדית והנהלת חשבונות דו צדדית
ההחלטות הכלכליות הנכונות לו. באמצעותה ניתן לנתח כל פעילות כלכלית שהיא ולבדוק את מידת תרומתה לרווחיות הכוללת של העסק. במידה ופעילות מסוימת מסבה הפסדים לעסק הרי שאיתורה בזמן אמת עשויה לחסוך לבעל העסק כסף רב.

תקנות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 קובעות את הקריטריונים על פיהם נדע האם עסק ינהל את המערכת הפיננסית שלו בהנהלת חשבונות כפולה או בההלת חשבונות חד צידית. הקריטריונים שנקבעו בתקנות מבוססים על היקף המחזור של העסק ומספר העובדים המועסקים בו.

הנהלת חשבונות חד צידית - הנהלת חשבונות בה מתבצע רישום אך ורק של ההכנסות וההוצאות של העסק. שיטה זו מאפיינת עסקים קטנים ובעלי מקצוע חופשיים.

הנהלת חשבונות כפולה - הנהלת חשבונות בה נרשמות כל הפעולות הפיננסיות בעסק. כל עסקה נרשמת בשני חשבונות: האחד לזכות המקור והשני לחובת השימוש כאשר שני הצדדים חייבים תמיד להתאזן. שיטה זו נותנת תמונת מצב מלאה של העסק והיא מאפיינת בעיקר חברות ועסקים בעלי היקף פעילות גדול.

בתור רואה חשבון אני מעניק שירותי הנהלת חשבונות חד צידית לעצמאים והנהלת חשבונות כפולה לחברות ולעמותות.

כחלק מהשירות ללקוח אני מיידע את לקוחותיי באופן שוטף על הנעשה בתיקם, מעדכן אותם באם קיימים חסרים בחומר שהוגש לי, מיידע אותם בתשלומים השוטפים לרשויות השונות (מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה) עוד בטרם שולמו, מוציא דוחות חודשיים העוזרים לקבל תמונת מצב עדכנית של העסק ולקבל על פיה את ההחלטות הנכונות על מנת למקסם את הרווחים ועוד.

 

 

 

 

 נושאים מומלצים לקריאה:
הכנת דוחות שנתיים - אחת הפונקציות המרכזיות שממלא רואה חשבון הינה הכנת דוחות שנתיים לעצמאים, למנהלי חברות וליחידים החייבים בדיווח. כמו כן סיוע בעריכת הצהרות הון ללקוחות.

ביקורת ועריכת דוחות כספיים - אחת ההתמחויות העיקריות שלי בתור רואה חשבון הינה הביקורת. תחום הביקורת הינו דינמי ומורכב ומצריך ידע ונסיון רב. עריכת דוחות כספיים הינה תוצרתה של הביקורת.

ביקורת ועריכת דוחות כספיים - אחת ההתמחויות העיקריות שלי בתור רואה חשבון הינה הביקורת. תחום הביקורת הינו דינמי ומורכב ומצריך ידע ונסיון רב. עריכת דוחות כספיים הינה תוצרתה של הביקורת.


בניית אתרים קידום אתרים