àñó äøøé øåàä çùáåï
054-5250055 àñó äøøé øåàä çùáåï - èìôåï
רואה חשבון (ראשי) > שירותי רואה חשבון > הכנת דוחות שנתיים :
שירותי רואה חשבון
-
-
-
-
-
-
-
-
10 סיבות לקחת רואה חשבון
אודות
מאמרים
-
-
-
-
-
-
-
צור קשר

הכנת דוחות שנתיים והצהרות הון


הקשר בין העצמאי לרשויות השונות (מס הכנסה וביטוח לאומי) מושתת במידה רבה על הדוח השנתי אותו הוא צריך להגיש.

על פי הדוח השנתי נקבעים התשלומים הסופיים לרשויות בגין אותה שנת מס.

 

בתור רואה חשבון אני מכין ועורך דוחות שנתיים לעצמאים, למנהלי חברות וליחידים החייבים בדיווח תוך שימת דגש על מאפייני כל לקוח ולקוח.

 

אני דואג לכך שיהיה בידי כל החומר הרלוונטי להכנת הדוחות גם אם לא קיבלתיו במהלך השנה. אני מוודא שלא הוחמצה שום הוצאה עסקית המותרת בניכוי מחוסר ידיעה של הלקוח. בכך נמנע תשלום מס מיותר.

 

כחלק מהשירותים שאני נותן ללקוחות, אני מקיים פגישה עם כל לקוח ולקוח עוד בטרם נסתיימה השנה ובודק את תוצאות פעילות העסק. אני מכין דוח ביניים על פי החומר המצוי ברשותי, מנתח אותו, בודק סבירותו, וכך מוודא עם הלקוח שלא פיספסנו דבר.

 

בנוסף, בתור רואה חשבון אני מסייע בעריכת הצהרות הון, עורך השוואת הון בין השנים ובודק את ההפרשים בין השנים.

 נושאים מומלצים לקריאה:
פתיחת תיק חברה - פתיחת תיק חברה ברשויות המס השונות מצריכה מילוי טפסים והבאת אישורים. במאמר זה תנתן רשימת הטפסים והאישורים שיש להביא והסברים להתנהלות השוטפת מול הרשויות.

פתיחת תיק חברה - פתיחת תיק חברה ברשויות המס השונות מצריכה מילוי טפסים והבאת אישורים. במאמר זה תנתן רשימת הטפסים והאישורים שיש להביא והסברים להתנהלות השוטפת מול הרשויות.

פתיחת תיקים ברשויות המס - אני מסייע ללקוחות שלי בפתיחת תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. בתור רואה חשבון אני דואג להוצאת תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.


בניית אתרים עיצוב אתרים