àñó äøøé øåàä çùáåï
054-5250055 àñó äøøé øåàä çùáåï - èìôåï
רואה חשבון (ראשי) > מאמרים > הוצאה מוכרת :
שירותי רואה חשבון
-
-
-
-
-
-
-
-
10 סיבות לקחת רואה חשבון
אודות
מאמרים
-
-
-
-
-
-
-
צור קשר

הוצאה מוכרת 

 

על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, על מנת שהוצאה תיחשב כמותרת על ידי מס הכנסה, היא חייבת להיות הוצאה שהינה הכרחית בייצור ההכנסה.

 

ישנם מספר סוגים של הוצאות:

 

 1. הוצאה מוכרת - הוצאה שהינה הכרחית בייצור ההכנסה. ההוצאות המוכרות כוללות בתוכן הוצאה שוטפת ,פחת בגין רכוש קבוע, ריבית והפרשי הצמדה על הלוואות שנלקחו בשביל תפעול העסק, דמי שכירות, חלק מהתשלומים לקופת גמל בתור מעביד, חלק מהתשלומים לקרן השתלמות לעצמאים ועוד.

 

 1. הוצאה מוכרת בחלקה - הוצאות שאף על פי שהוצאו לייצור הכנסה בעסק, מס הכנסה קבע שהן יוכרו לצורכי מס רק בחלקן. לדוגמא: אחזקת רכב, טלפון נייד, כיבודים, נסיעות לחו"ל ועוד.

 

 1. הוצאה מעורבת - הוצאה שהיא בחלקה הוצאה עסקית ובחלקה הוצאה פרטית. הכלל שנקבע הוא כי יש לבצע הפרדה בין החלק העסקי לחלק הפרטי בכדי שהחלק העסקי יוכר כהוצאה לצרכי מס הכנסה. באם לא ניתן לבצע הפרדה - כל ההוצאה לא תוכר. כך לדוגמא אם עובדים מהבית, יש לחלק את תשלום החשמל והארנונה בין החדר שמשמש כמשרד ובין יתר חדרי הבית.

 

 1. רכוש קבוע - ישנה הבחנה בין הוצאה שוטפת להוצאה הונית (=רכוש קבוע). הוצאה שוטפת הינה הוצאה הקשורה לתפעול השוטף של העסק (חשמל, מים, חומרי גלם מתכלים וכדומה). הוצאה הונית הינה הוצאה שנועדה לשמש את העסק למספר שנים (רכב, ריהוט משרדי, מחשב וכדומה).
  במקרה של הוצאה הונית, ההכרה בהוצאה (=פחת) תתפרס לאורך תקופת השימוש בנכס, על פי תקנות שקבע מס הכנסה. כך למשל פחת שנתי על מחשבים הינו 33% ופחת שנתי על רכב הינו 15%.

 

 1. ניכוי מס במקור - ישנן הוצאות שמס הכנסה מחייב לנכות מהן מס במקור על מנת שיוכרו כהוצאה. לדוגמא - הוצאות שכירות. המשכיר חייב להציג את האישור על הניכוי במקור מדמי שכירות שקיבל ממס הכנסה והשוכר חייב לנכות מדמי השכירות אותם הוא משלם למשכיר את האחוז המופיע באישור ולהעבירו למס הכנסה.

 

 

דגשים בקשר להוצאות

 

ישנם מספר דגשים בקשר להכרה בהוצאות:

 

 1. במידה והעסק מתנהל על בסיס מזומן (=עסק ללא מלאי. מאפיין בעיקר בעלי מקצועות חופשיים) הרי שההוצאה צריכה להיות משולמת בפועל באותה שנת מס בה נרשמה ההוצאה.

 

 1. ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות בגין איחור בתשלומים לרשויות המס השונות אינם מוכרים כהוצאה.

הוצאה לעניין מע"מ

 

ישנם מספר דגשים לגבי המע"מ שניתן לקזז מההוצאה:

 

 1. קיומה של חשבונית מס - לא ניתן לקזז מע"מ באם אין ברשותנו חשבונית מס המעידה על ההוצאה. חשבונית המס צריכה להיות על שם העסק/העוסק ולכלול את סכום ההוצאה והמע"מ בגינה.

 

 1. ישנן עסקאות שהן פטורות ממע"מ בהן לא ניתן לקזז מע"מ.

 

 1. במקרים בהם ההוצאה היא מעורבת (בעיקר בכל הקשור לאחזקת רכב ולטלפון נייד) יש לקיים את מבחן עיקר השימוש ולפיו  במידה ועיקר השימוש הוא לצורך עסקי, הרי שניתן לקזז 2/3 מסכום המע"מ שנקוב בחשבונית המס. במידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי, הרי שניתן לקזז רבע מסכום המע"מ הנקוב.

 

 1. ישנן הוצאות שחל איסור לנכות מע"מ בגינן.

 

 

להלן דוגמא למספר הוצאות ואחוז המע"מ הניתן לקיזוז בגינן:

 

סוג ההוצאה

אחוז המע"מ הניתן לקיזוז

אחזקת משרד

100%

אחזקת רכב(דלק,חניה ותיקונים)

ראה סעיף 3 לעיל

אחזקת מחשב

100%

אינטרנט

100%

ארוחות עסקיות

0%

ארנונה

0%

ביטוחים

0%

דואר, הובלות ומשלוחים

100%

הדפסות

100%

הנהלת חשבונות וביקורת

100%

השתלמות מקצועית

100%

חשמל, מים וגז

100%

טלפון

100%

טלפון נייד

ראה סעיף 3 לעיל

כיבוד קל לאורחי העסק

100%

כיבוד קל לעובדי העסק

0%

משפטיות

100%

משרדיות

100%

נסיעות בתחבורה ציבורית

100%

נסיעות לחו"ל

0%

ספרות מקצועית

100%

עמלות בנק

0%

פרסום

100%

קניות

100%

שכירות

100%

 נושאים מומלצים לקריאה:
חשבות שכר ומשכורות - בתור רואה חשבון אני מעניק ללקוחות שירותי חשבות שכר הכוללים מענה מקצועי לכל סוגייה בדיני עבודה, עיבוד והפקת תלושי משכורת, דיווחים שוטפים לרשויות המס.

רואה חשבון בחיפה - רואה חשבון אסף הררי מספק שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות לחברות פרטיות ולעצמאים באזור חיפה והקריות. רואה חשבון אסף הררי מקפיד על שירות אדיב ומקצועי לקהל לקוחותיו.

החזרי מס לשכירים - שכירים רבים זכאים להחזרי מס ואינם מודעים לכך. ישנם פרמטרים רבים המזכים את מי שעומד באחד מהם בהחזר מס. הינכם מוזמנים להכנס ולבדוק האם הינכם זכאים להחזר מס.


בניית אתרים עיצוב אתרים