àñó äøøé øåàä çùáåï
054-5250055 àñó äøøé øåàä çùáåï - èìôåï
רואה חשבון (ראשי) > שירותי רואה חשבון > ביקורת ועריכת דוחות כספיים :
שירותי רואה חשבון
-
-
-
-
-
-
-
-
10 סיבות לקחת רואה חשבון
אודות
מאמרים
-
-
-
-
-
-
-
צור קשר

ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות


אחת הפונקציות העיקריות שממלא רואה חשבון היא הביקורת. על פי סעיף 154(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 "חברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים שלה ויחווה את דעתו עליהם..."

 

בסביבה הגלובאלית המשתנה בה אנו פועלים היום, תחום הביקורת הינו מורכב, דינמי ומצריך מיומנות וידע רב מצד רואה החשבון המבקר.

 

בתור רואה חשבון אני עוסק בביקורת ועריכת דוחות כספיים למגוון רחב של חברות בתחומי פעילות שונים.

 

הביקורת מתבצעת על פי מאפייני כל חברה וחברה על פי הענף הכלכלי בו היא פועלת. במהלך עבודת הביקורת אני מוודא שכל החומר מצוי בידי ושלא הוחמצה שום הוצאה עסקית שהוצאה במהלך השנה ולא נכללה בספרים לדוגמת ביטוח אחריות מקצועית.

 

כבר במהלך השנה השוטפת אני מקיים פגישות עם הלקוחות ומכין דוחות ביניים,אותם אני מנתח ובודק סבירות, על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית של העסק ולוודא שלא תהינה הפתעות לא רצויות בסוף שנה.

 

 



נושאים מומלצים לקריאה:
אישורים שנתיים - במאמר זה תמצא את רשימת המסמכים והאישורים שיש להמציא לצורך עריכת והגשת הדו"ח האישי לשנת 2009. הרשימה כוללת אישורים על הכנסות ואישורים לצורך זיכויים וניכויים.

פתיחת תיק עצמאי - פתיחת תיק עצמאי (עוסק פטור או עוסק מורשה) מצריכה מילוי טפסים והבאת אישורים. במאמר זה תנתן רשימה מלאה של הטפסים שיש להביא והסבר להתנהלות השוטפת מול הרשויות.

ייעוץ עסקי שוטף - אני מעניק ללקוחות ייעוץ עסקי שוטף הכולל בדיקת צורת ההתאגדות הרצויה (עוסק פטור/עוסק מורשה, עצמאי/חברה), בדיקת כדאיות כלכלית של פעילות בעסק ועוד


בניית אתרים בניית אתרים